f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/15) 17/01/2566 7,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
122 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/66/14) 17/01/2566 28,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
123 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/9) 03/01/2566 6,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
124 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/8) 03/01/2566 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 65 ถึงเดือน ธ.ค 65 03/01/2566 32,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
126 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/6) 20/12/2565 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
127 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,000 ลิตร (640/35/66/16) 20/12/2565 106,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
128 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,000 ลิตร (640/35/66/7) 20/12/2565 106,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
129 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/66/4) 20/12/2565 13,596.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
130 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 12,000 ลิตร (640/35/66/11) 07/12/2565 427,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/66/3) 16/11/2565 13,059.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
132 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (640/60/66/2) 16/11/2565 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
133 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 519 รายการ