f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/82) 04/08/2564 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
362 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/81) 04/08/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
363 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/80) 04/08/2564 28,032.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
364 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/78) 27/07/2564 47,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
365 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/76) 14/07/2564 21,891.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
366 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/75) 14/07/2564 38,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/74) 14/07/2564 31,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
368 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/64) 02/07/2564 18,174.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
369 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/61) 02/07/2564 8,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
370 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/59) 30/06/2564 13,237.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
371 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/58) 30/06/2564 16,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
372 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB7 (35/56) 24/06/2564 88,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/55) 21/06/2564 197,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/53) 17/06/2564 13,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB7 (35/50) 20/08/2564 177,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 519 รายการ