f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/49) 10/03/2565 12,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
362 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/48) 10/03/2565 17,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
363 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/23) 09/03/2565 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
364 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/24) 07/03/2565 18,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
365 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/65/23) 07/03/2565 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
366 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/65/29) 07/03/2565 32,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (640/40/65/28) 07/03/2565 78,035.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
368 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ (640/85/65/27) 07/03/2565 24,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
369 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/65/26) 07/03/2565 18,826.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
370 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/65/25) 07/03/2565 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
371 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (640/40/65/24) 07/03/2565 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
372 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (640/40/65/23) 07/03/2565 10,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 800 ลิตร (640/35/65/22) 22/02/2565 22,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 800 ลิตร (640/35/65/22) 14/02/2565 24,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,200 ลิตร (640/35/65/21) 14/02/2565 97,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 651 รายการ