f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+300-กม.5+645,กม.9+650-กม.11+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 87,345 ตร.ม. 18/12/2563 48,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
542 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.89+290-กม.93+170 ปริมาณงาน 6.280 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) 18/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
543 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.173+550-กม.177+300 ปริมาณงาน 3.750 กม. 18/12/2563 22,691,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
544 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระหว่าง กม.193+872-กม.199+860 ปริมาณงาน 5.988 กม. 18/12/2563 27,563,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
545 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน หนองกา-คำตากล้า ระหว่าง กม.69+400-กม.70+900 และ กม.71+350-กม.73+975 ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/12/2563 37,880,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
546 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.25+100-กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 24,984,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
547 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.765+025-กม.766+095,กม.766+800-กม.767+580 ปริมาณงาน 1.850 กม. (3.700 กม. ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
548 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.435+905-กม.436+120 และ กม.437+562-กม.439+100 ปริมาณงาน 1.753 กม. (3.506 กม. ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/12/2563 27,869,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
549 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.348+780-กม.355+775 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4.134 กม. 14/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
550 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.60+000-กม.64+390 ปริมาณงาน 90,643 ตร.ม. 14/12/2563 48,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
551 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.4+365-กม.5+384,กม.19+717-กม.20+378,กม.39+950-กม.41+230 ปริมาณงาน 2.960 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร=5.920 กม.) 14/12/2563 29,888,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
552 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง-นาพระชัย ระหว่าง กม.220+796-กม.222+743 ปริมาณงาน 3.894 กม. 14/12/2563 28,135,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
553 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ระหว่าง กม.41+150-กม.42+050 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 23,700 ตร.ม.) 08/12/2563 24,992,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
554 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.5+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
555 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุน้อย-นาเหนือ ระหว่าง กม.19+875-กม.20+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.035 กม.) 08/12/2563 34,922,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 614 รายการ