f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/49) 15/06/2564 18,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
512 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/48) 15/06/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
513 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/47) 02/06/2564 41,682.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
514 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/46) 01/06/2564 82,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
515 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างตัดชุดเครื่องแบบแขนยาวพร้อมปลอกแขน 01/06/2564 8,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
516 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/42) 01/06/2564 189,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
517 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/41) 20/05/2564 110,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
518 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (35/38) 24/06/2564 159,014.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
519 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/40) 20/05/2564 59,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
520 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/39) 18/05/2564 13,136.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
521 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/38) 18/05/2564 28,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
522 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/37) 06/05/2564 89,823.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
523 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/36) 29/04/2564 310,097.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
524 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันหมุนเร็ว B7(ปตท.) (35/35) 19/04/2564 81,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
525 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/34) 30/03/2564 7,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 651 รายการ