f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย–กลางน้อย ระหว่าง กม.319+240-กม.321+226 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
497 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกศรีทอง – ต้นแหน ระหว่าง กม.0+225 – กม.1+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
498 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ระหว่าง กม.5+215 – กม.8+915 RT. ปริมาณงาน 3.700 กม. 07/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
499 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.122+650-กม.124+850 ปริมาณงาน 2.200 กม.(ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 4.400 กม.) 07/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
500 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย – หนองแวง ระหว่าง กม.30+375 – กม.31+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
501 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2427 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินสกลนคร ระหว่าง กม.0+030 – กม.1+637 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.607 กม.) 12/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
502 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร – นาแก ระหว่าง กม.22+600 – กม.25+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.450 กม.) 07/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
503 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน กุดชุม – เลิงนกทา ระหว่าง กม.39+000 – กม.40+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
504 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.319+900-กม.322+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
505 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 1 ระหว่าง กม.466+730 – กม.471+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
506 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 11/10/2562 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
507 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินหทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
508 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 03/09/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
509 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 09/08/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
510 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 09/08/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 519 รายการ