f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/22) 05/03/2564 35,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
497 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/21) 05/03/2564 23,907.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
498 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/20) 05/03/2564 30,583.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
499 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/19) 04/03/2564 99,348.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
500 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/18) 04/03/2564 152,178.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
501 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (ปตท.) (35/17) 10/02/2564 80,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
502 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/16) 09/02/2564 7,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
503 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/15) 09/02/2564 15,911.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
504 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/14) 09/02/2564 32,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
505 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/13) 09/02/2564 44,056.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
506 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (45/12) 19/01/2564 49,987.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
507 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (45/11) 18/01/2564 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
508 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/10) 15/01/2564 145,724.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
509 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/9) 15/01/2564 187,792.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
510 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/01/2564 12,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 614 รายการ