f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/5) 11/01/2564 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
527 สำนักงานทางหลวงที่ 3 วัสดุสำนักงาน (40/4) 11/01/2564 9,442.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
528 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/3) 11/01/2564 93,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
529 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/01/2564 12,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
530 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 08/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
531 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด อะไหล่เก่าชำรุด ยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 08/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
532 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุน 08/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
533 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.3+400-กม.5+400 ระยะทาง 2.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
534 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.0+000-กม.12+960 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 56,498.00 SQ.M. 19/07/2564 28,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
535 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร-นาแก ที่ กม.28+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2564 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
536 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างเหมาทำการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.137+930-กม.198+490 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2564 44,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
537 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2564 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
538 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการเกษตรและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.0+000-กม.42+807 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2564 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
539 สำนักงานทางหลวงที่ 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงทางหลวงก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง 161+522-162+020 ปริมาณงาน1แห่ง 01/03/2564 15,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
540 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.0+325-กม.0+825 ปริมาณงาน 0.500 กม. 01/03/2564 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 628 รายการ