f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ (640/30/66/85) 05/07/2566 26,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อ BATTERY 12V 120Ah จำนวน 2 ลูก (640/30/66/84) 05/07/2566 16,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อมระบบทำความเย็นพร้อมเปลี่นอะไหล่ที่ชำรุด (640/-/66/48) 05/07/2566 31,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (640/-/66/47) 05/07/2566 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/66/72) 16/08/2566 69,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 3 วัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า (640/85/66/71) 11/08/2566 11,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (640/40/66/70) 11/08/2566 7,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/69) 07/08/2566 12,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/66/68) 26/07/2566 20,474.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 6,000 ลิตร (640/35/66/39) 24/07/2566 195,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (640/40/66/67) 24/07/2566 19,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/66/63) 20/07/2566 5,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-01059-63 จำนวน 1 งาน (640/-/66/62) 17/07/2566 22,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/66/59) 12/07/2566 11,626.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (640/40/66/58) 12/07/2566 23,067.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 496 รายการ