f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (640/40/66/57) 12/07/2566 23,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/66/56) 12/07/2566 13,422.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/66/54) 10/07/2566 33,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/66/53) 10/07/2566 38,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (640/40/66/52) 10/07/2566 61,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ (640/60/66/51) 07/07/2566 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (640/40/66/55) 10/07/2566 13,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างตัดชุดเครื่องแบบแขนยาวพร้อมปลอกแขน (640/-/66/50) 05/07/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (640/40/66/49) 05/07/2566 13,181.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (640/60/66/48) 05/07/2566 53,791.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/66/47) 05/07/2566 34,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/46) 05/07/2566 7,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ (640/45/66/45) 05/07/2566 29,045.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 1,000 ลิตร (640/35/66/44) 05/07/2566 32,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 6,000 ลิตร (640/35/66/46) 03/07/2566 195,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 496 รายการ