f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 7 รายการ (640/30/67/54) 14/02/2567 35,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซ่อมระบบไฮดรอลิกและระบบช่วงล่าง จำนวน 3 รายการ (640/-/67/21) 14/02/2567 43,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/67/11) 26/12/2566 5,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/67/10) 26/12/2566 10,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (640/40/67/9) 26/12/2566 17,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (640/40/67/14) 08/02/2567 15,074.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน (640/85/67/18) 06/02/2567 32,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น (640/30/67/41) 06/02/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/40) 06/02/2567 76,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (640/35/67/16) 29/01/2567 70,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/37) 29/01/2567 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 19 รายการ (640/30/67/39) 31/01/2567 95,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ (640/30/67/38) 29/01/2567 5,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ (640/30/67/36) 29/01/2567 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 8 รายการ (640/30/67/35) 22/01/2567 13,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 651 รายการ