f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/18) 30/01/2566 9,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ (640/85/66/17) 30/01/2566 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00984-61 ยี่ห้อ Toshiba รุ่น 3508 (640/-/66/16) 30/01/2566 40,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/66/13) 17/01/2566 14,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 4,000 ลิตร (640/35/66/12) 17/01/2566 142,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (640/40/66/11) 12/01/2566 27,812.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (640/60/66/10) 03/01/2566 25,924.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/15) 17/01/2566 7,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/66/14) 17/01/2566 28,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/9) 03/01/2566 6,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/8) 03/01/2566 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 65 ถึงเดือน ธ.ค 65 03/01/2566 32,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/6) 20/12/2565 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,000 ลิตร (640/35/66/16) 20/12/2565 106,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,000 ลิตร (640/35/66/7) 20/12/2565 106,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 496 รายการ