f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (640/40/66/31) 29/03/2566 24,054.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Toshiba จำนวน 2 กล่อง (640/40/66/32) 29/03/2566 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 1,000 ลิตร (640/35/66/30) 28/03/2566 34,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ฺB7 จำนวน 4,000 ลิตร (640/35/66/29) 28/03/2566 136,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (640/40/66/28) 21/03/2566 19,588.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/06/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 66 ถึงเดือน มี.ค. 66 11/04/2566 58,916.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/26) 09/02/2566 8,198.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (640/85/66/25) 08/02/2566 6,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/66/24) 08/02/2566 32,366.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (640/40/66/23) 08/02/2566 79,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/66/22) 06/02/2566 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (640/45/66/21) 03/02/2566 9,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (640/40/66/20) 02/02/2566 5,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/66/19) 01/02/2566 19,623.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 496 รายการ