f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ (640/30/66/93) 21/08/2566 8,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ตรวจเช็คอุปกรณ์และบริการหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (640/-/66/56) 31/08/2566 8,388.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (640/85/66/76) 05/09/2566 5,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (640/40/66/75) 05/09/2566 23,666.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 5,000 ลิตร (640/35/66/74) 25/08/2566 163,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,000 ลิตร (640/35/66/53) 25/08/2566 97,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 09/10/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม. จำนวน 4 ตัว (640/85/66/79) 05/09/2566 21,536.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว (640/85/66/78) 05/09/2566 17,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/85/66/77) 05/09/2566 149,017.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/66/86) 12/09/2566 11,432.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/85) 11/09/2566 11,024.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ (640/85/66/82) 06/09/2566 37,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/66/80) 06/09/2566 25,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/85) 11/09/2566 11,024.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 564 รายการ