f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 3,000 ลิตร (640/35/66/43) 03/07/2566 97,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุน จำนวน 24 รายการ 17/08/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 16/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุน 16/08/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย 66 ถึงเดือน มิ.ย 66 06/07/2566 22,627.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงรั้วด้านหน้าสำนักงานฯ จำนวน 1 แห่ง (640/-/66/42) 27/06/2566 496,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,638 ลิตร (640/35/66/42) 19/06/2566 183,798.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 5,000 ลิตร (640/35/66/41) (ก่อสร้างฯ) 19/06/2566 163,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (640/35/66/41) 12/06/2566 210,164.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (640/40/66/39) 24/05/2566 5,368.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (640/60/66/35) 10/04/2566 28,511.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (640/40/66/37) 27/04/2566 19,621.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (640/40/66/36) 10/04/2566 9,191.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (640/85/66/38) 27/04/2566 5,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/66/34) 10/04/2566 28,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 496 รายการ