f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ(Drone)พร้อมอุปกรณ์ (60/1) 30/11/2563 109,760.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
377 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/50) 17/06/2564 7,968.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
378 สำนักงานทางหลวงที่ 3 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (35/49) 11/08/2564 104,961.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
379 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/49) 15/06/2564 18,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
380 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/48) 15/06/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
381 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/47) 02/06/2564 41,682.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
382 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/46) 01/06/2564 82,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
383 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างตัดชุดเครื่องแบบแขนยาวพร้อมปลอกแขน 01/06/2564 8,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
384 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/42) 01/06/2564 189,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
385 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/41) 20/05/2564 110,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
386 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (35/38) 24/06/2564 159,014.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
387 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/40) 20/05/2564 59,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
388 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/39) 18/05/2564 13,136.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
389 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/38) 18/05/2564 28,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
390 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/37) 06/05/2564 89,823.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 519 รายการ