f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/47) 14/02/2565 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
377 สำนักงานทางหลวงที่ 3 640/30/65/46 09/02/2565 40,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
378 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 9,000 ลิตร (640/35/65/21) 04/02/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
379 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (640/60/65/15) 03/02/2565 5,847.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
380 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ (640/40/65/14) 03/02/2565 18,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
381 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (640/40/65/13) 03/02/2565 35,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
382 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (640/40/65/12) 03/02/2565 11,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
383 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (640/40/65/11) 03/02/2565 9,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
384 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (640/40/65/10) 03/02/2565 11,882.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
385 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/65/7) 03/02/2565 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
386 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/6) 03/02/2565 7,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
387 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 5 รายการ (640/30/65/44) 03/02/2565 17,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
388 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/43) 03/02/2565 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
389 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 17 รายการ (640/30/65/42) 27/01/2565 49,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
390 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/19) 27/01/2565 21,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 651 รายการ