f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
391 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/100) 25/08/2564 11,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
392 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/99) 23/08/2564 34,609.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
393 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB7 (35/98) 20/08/2564 29,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
394 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/97) 20/08/2564 10,468.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
395 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/96) 20/08/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
396 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/93) 19/08/2564 24,494.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
397 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/92) 18/08/2564 18,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
398 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/91) 16/08/2564 27,978.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
399 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/90) 16/08/2564 42,464.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
400 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/89) 16/08/2564 85,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
401 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/88) 16/08/2564 48,056.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
402 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/87) 16/08/2564 99,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
403 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB7 (35/86) 11/08/2564 132,239.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
404 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/85) 10/08/2564 12,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
405 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/84) 10/08/2564 26,749.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 391 ถึง 405 จาก 564 รายการ