f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
391 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (60/9) 15/01/2564 187,792.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
392 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/01/2564 12,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
393 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/6) 11/01/2564 23,802.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
394 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/5) 11/01/2564 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
395 สำนักงานทางหลวงที่ 3 วัสดุสำนักงาน (40/4) 11/01/2564 9,442.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
396 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/3) 11/01/2564 93,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
397 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/01/2564 12,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
398 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 08/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
399 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด อะไหล่เก่าชำรุด ยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 08/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
400 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุน 08/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
401 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.3+400-กม.5+400 ระยะทาง 2.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
402 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.0+000-กม.12+960 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 56,498.00 SQ.M. 19/07/2564 28,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
403 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร-นาแก ที่ กม.28+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2564 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
404 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างเหมาทำการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.137+930-กม.198+490 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2564 44,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
405 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2564 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 391 ถึง 405 จาก 496 รายการ