f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
406 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการเกษตรและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.0+000-กม.42+807 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2564 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
407 สำนักงานทางหลวงที่ 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงทางหลวงก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง 161+522-162+020 ปริมาณงาน1แห่ง 01/03/2564 15,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
408 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.0+325-กม.0+825 ปริมาณงาน 0.500 กม. 01/03/2564 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
409 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม.84+500-กม.85+500 ปริมาณงาน 1.000 กม. 24/02/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
410 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500-กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/10/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
411 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+660-กม.59+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2564 23,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
412 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.135+449 - กม.136+449 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
413 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+885 – กม.10+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2564 37,385,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
414 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง–บึงกาฬ ระหว่าง กม.84+500–กม.85+500 ปริมาณงาน 1.000 กม. 27/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
415 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500 – กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
416 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+660 – กม.59+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 23,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
417 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าบ่อ-บ้านว่าน ระหว่าง กม.0+000-กม.6+885 ปริมาณงาน 68,159 ตร.ม. (ทางตรง 68,159 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) 15/02/2564 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
418 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ระหว่าง กม.11+823-กม.13+800 ปริมาณงาน 43,140 ตร.ม. (ทางตรง 43,140 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) 15/02/2564 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
419 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.2+511-กม.3+450 และ กม.5+100-กม.6+010 ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/12/2563 49,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
420 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.86+270-กม.87+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 47,040,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 406 ถึง 420 จาก 496 รายการ