f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อมทำสีคิ้วซุ้มล้อด้านซ้าย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (640/-/65/5) 26/11/2564 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
422 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 8 รายการ (640/30/65/15) 19/11/2564 12,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
423 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R15 (640/30/65/14) 19/11/2564 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
424 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/13) 19/11/2564 19,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
425 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ (640/30/65/12) 18/11/2564 76,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
426 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 19 รายการ (640/-/65/3) 03/11/2564 5,545.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
427 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/75R 17.5 (640/30/65/11) 11/11/2564 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
428 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 17 รายการ (640/30/65/10) 11/11/2564 140,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
429 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 13 รายการ 11/11/2564 51,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
430 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า (640/-/65/4) 11/11/2564 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
431 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ (640/60/65/1) 09/11/2564 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
432 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/65/6) 04/11/2564 49,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
433 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/65/8) 08/11/2564 32,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
434 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 8 รายการ (640/30/65/7) 08/11/2564 13,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
435 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e1) 25/11/2564 2,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 628 รายการ