f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
436 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+885 – กม.10+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2564 37,385,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
437 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง–บึงกาฬ ระหว่าง กม.84+500–กม.85+500 ปริมาณงาน 1.000 กม. 27/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
438 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500 – กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
439 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+660 – กม.59+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 23,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
440 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าบ่อ-บ้านว่าน ระหว่าง กม.0+000-กม.6+885 ปริมาณงาน 68,159 ตร.ม. (ทางตรง 68,159 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) 15/02/2564 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
441 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ระหว่าง กม.11+823-กม.13+800 ปริมาณงาน 43,140 ตร.ม. (ทางตรง 43,140 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) 15/02/2564 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
442 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.2+511-กม.3+450 และ กม.5+100-กม.6+010 ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/12/2563 49,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
443 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.86+270-กม.87+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 47,040,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
444 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน ห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.134+350-กม.136+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 37,702,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
445 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.459+713-กม.460+300 และ กม.460+980-กม.462+150 ปริมาณงาน 1.757 กม. (3.514 กม. ต่อ 2 ช่องจราจร) 18/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
446 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+300-กม.5+645,กม.9+650-กม.11+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 87,345 ตร.ม. 18/12/2563 48,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
447 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.89+290-กม.93+170 ปริมาณงาน 6.280 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) 18/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
448 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.173+550-กม.177+300 ปริมาณงาน 3.750 กม. 18/12/2563 22,691,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
449 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระหว่าง กม.193+872-กม.199+860 ปริมาณงาน 5.988 กม. 18/12/2563 27,563,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
450 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน หนองกา-คำตากล้า ระหว่าง กม.69+400-กม.70+900 และ กม.71+350-กม.73+975 ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/12/2563 37,880,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 436 ถึง 450 จาก 519 รายการ