f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
436 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ (640/30/65/5) 03/11/2564 7,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
437 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/65/4) 01/11/2564 76,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
438 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (640/35/65/2) 01/11/2564 85,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
439 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อแบตเตอรี่ของยานพาหนะ 640/30/65/2 01/11/2564 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
440 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65/R16 (640/30/65/1) 01/11/2564 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
441 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค 2564 ถึงเดือน ก.ย 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2564 51,966.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
442 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 640/40/64/116 29/09/2564 6,804.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
443 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 640/40/64/110 27/09/2564 22,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
444 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ 640/85/64/109 27/09/2564 10,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
445 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 640/40/64/108 27/09/2564 26,128.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
446 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (640/85/64/107) 27/09/2564 31,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
447 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (640/40/64/106) 27/09/2564 84,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
448 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว (640/85/64/104) 22/09/2564 67,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
449 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/103) 21/09/2564 127,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
450 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/102) 17/09/2564 16,339.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 436 ถึง 450 จาก 628 รายการ