f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
451 สำนักงานทางหลวงที่ 3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (640/35/64/52) 08/09/2564 148,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
452 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/101) 02/09/2564 68,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
453 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ส.ค.2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 139,943.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
454 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ส.ค.2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2564 46,105.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
455 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/100) 25/08/2564 11,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
456 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/99) 23/08/2564 34,609.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
457 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB7 (35/98) 20/08/2564 29,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
458 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/97) 20/08/2564 10,468.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
459 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/96) 20/08/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
460 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/93) 19/08/2564 24,494.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
461 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (85/92) 18/08/2564 18,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
462 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/91) 16/08/2564 27,978.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
463 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/90) 16/08/2564 42,464.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
464 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/89) 16/08/2564 85,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
465 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (40/88) 16/08/2564 48,056.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 451 ถึง 465 จาก 628 รายการ