f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
451 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.25+100-กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 24,984,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
452 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.765+025-กม.766+095,กม.766+800-กม.767+580 ปริมาณงาน 1.850 กม. (3.700 กม. ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
453 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.435+905-กม.436+120 และ กม.437+562-กม.439+100 ปริมาณงาน 1.753 กม. (3.506 กม. ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/12/2563 27,869,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
454 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.348+780-กม.355+775 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4.134 กม. 14/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
455 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.60+000-กม.64+390 ปริมาณงาน 90,643 ตร.ม. 14/12/2563 48,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
456 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.4+365-กม.5+384,กม.19+717-กม.20+378,กม.39+950-กม.41+230 ปริมาณงาน 2.960 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร=5.920 กม.) 14/12/2563 29,888,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
457 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง-นาพระชัย ระหว่าง กม.220+796-กม.222+743 ปริมาณงาน 3.894 กม. 14/12/2563 28,135,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
458 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ระหว่าง กม.41+150-กม.42+050 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 23,700 ตร.ม.) 08/12/2563 24,992,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
459 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.5+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
460 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุน้อย-นาเหนือ ระหว่าง กม.19+875-กม.20+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.035 กม.) 08/12/2563 34,922,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
461 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุม 0200 ตอน โพนจาน-โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.19+145-กม.20+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.165 กม.) 08/12/2563 34,938,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
462 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โซ่พิสัย-ปากคาด ระหว่าง กม.52+250-กม.54+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 37,851,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
463 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.26+360-กม.29+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 21,976,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
464 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.26+210-กม.29+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 29,935,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
465 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ท่าก้อน-เซกา ระหว่าง กม.77+000-กม.78+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 451 ถึง 465 จาก 519 รายการ