f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุน 24/07/2563 1,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
482 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2427 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินสกลนคร ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.607 กม.) 14/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
483 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย–กลางน้อย ระหว่าง กม.319+240-กม.321+226 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
484 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.319+900-กม.322+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
485 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.7+100-กม.8+110 และ กม.8+425-กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.585 กม.) 14/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
486 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.2+010-กม.4+150 ปริมาณงาน 2.140 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 4.280 กม.) 14/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
487 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.691+044-กม.692+380 ปริมาณงาน 1.336 กม. 14/04/2563 22,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
488 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.748+711-กม.765+025 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3.106 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
489 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม.125+569-กม.126+982 ปริมาณงาน 2.826 กม. 14/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
490 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ-นครพนม ระหว่าง กม.224+711-กม.226+581 (LT,RT) ปริมาณงาน 1.870 กม. 14/04/2563 28,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
491 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.491+450-กม.496+100 LT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4.650 กม. 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
492 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.4+150-กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
493 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.474+250-กม.479+440 (เป็นช่วงๆ) รวมสะพาน ค.ส.ล. ยาว 30 ม. กว้าง 11 ม. มีส่วนขยายเข้า-ออกสะพานและส่วนขยายที่กลับรถ ปริมาณงาน 3.535 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 09/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.35+250-กม.35+870 (รวมบริเวณทางแยกที่ กม.35+870) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
495 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน หนองกา-คำตากล้า ระหว่าง กม.120+200-กม.121+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 519 รายการ